Ανοίγουμε Όλες τις Πόρτες στη Λεμεσό.
24 Ώρες & Κυριακές & Αργίες.
Ο πιο Γρήγορος & Αξιόπιστος Κλειδαράς της Λεμεσού.
20 Λεπτά Μέγιστος Χρόνος Αναμονής.

Τηλέφωνο: 99 681 751

Άλλες Υπηρεσίες